Amdano

Croeso i nghyngor

Mae cynghorau lleol yn darparu amrediad eang o wasanaethau i’w cymunedau. Mae’r wybodaeth a ddangosir yma yn cael ei darparu i’ch helpu i ddeall sut mae’ch cyngor chi’n perfformio ar draws yr amrediad hwn o wasanaethau.

O ble mae’r wybodaeth yn dod?

Mae'n ofynnol i gynghorau lleol ledled Cymru adrodd ar nifer o Ddangosyddion Perfformiad bob blwyddyn. Dylai'r Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus hyn:

  • alluogi'r llywodraeth leol i roi cyfrif am eu perfformiad i’r cyhoedd, gan gynnwys cymharu eu perfformiad â pherfformiad awdurdodau eraill; a
  • alluogi'r cyhoedd i ddal yr awdurdod i gyfrif dros faterion sydd yn bwysicaf iddynt.

Pa mor aml ydy’r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru?

Bydd y data yn cael ei gyhoeddi fel mae'n dod ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae cyfeiriadau blwyddyn wedi eu cynnwys gyda phob thema i fod yn glir.

Sut allaf ddysgu mwy?

Gallwch chi ddysgu mwy am y Dangosyddion Strategol Cenedlaethol a'r Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus ar wefan Data Cymru.

Gallwch weld y set ddata gyflawn ar becyn ar-lein Data Cymru, InfoBaseCymru o dan yr adran Llywodraeth lleol.