Adborth

Hefyd os oes gennych awgrymiadau ar sut y gallwn wella FyNghyngorLleol rhowch wybod inni. Bydd yr holl sylwadau yn cael eu hystyried gan y tîm cymorth ac, os yw'n briodol, byddwn yn dod yn ôl atoch. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir i ddarparu ymateb, ond ddim at unrhyw ddiben arall. Gweler ein polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth.