Polisi Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Cânt eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio’n effeithlon, yn ogystal ag i roi gwybodaeth i berchnogion y safle.

Defnyddiwn gwcis i helpu i gasglu gwybodaeth ddienw am sut mae’r wefan hon yn cael ei defnyddio. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wella’r wefan a rhoi gwasanaeth gwell i’n hymwelwyr.

Byddwn yn storio’r awdurdod a’r iaith a ddewiswch i wneud ymweliadau pellach â’r wefan yn haws.

Mae gwybodaeth bellach am gwcis ar gael yn www.AboutCookies.org.